Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

Koniunktura gospodarcza w Polsce w czerwcu 2017 r. - infografika przygotowana przez GUS
Oszustwa są dla instytucji, nie tylko finansowych, poważnym, kosztownym i nasilającym się zjawiskiem.
W oczekiwaniu na PMI
Po spadkach, obserwowanych w latach 2011-2014, zadłużenie z tytułu korzystania z kart kredytowych wykazuje obecnie w Polsce wzrosty.
Międzynarodowe korporacje chcą polskich pracowników. Według najnowszych danych ABSL w ciągu dwunastu miesięcy liczba osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wzrośnie o około 40 tysięcy osób.
W I kwartale 2017 roku banki odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, uzasadniany głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych” i zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.
Już więcej niż połowa środków zdeponowanych w bankach nie przynosi klientom żadnych zysków. Do rekordowego poziomu urosła natomiast wartość depozytów dłuższych niż 2 lata.
GUS zaprezentował także dane o sprzedaży detalicznej. W maju wzrosła ona o 8,4 proc. rdr, a w ujęciu realnym o 7,4 proc.

Strony