Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wokół sektora finansowego

Sopockie Molo udostępniło swoim klientom Visa Checkout – usługę ułatwiającą płatności online z każdego urządzenia
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument konsultacyjny w przedmiocie podejścia tego Urzędu do technologii finansowej.
Chcesz przewalutować kredyt we frankach? Pamiętaj o możliwym wzroście stopy procentowej w 2018 roku
Nowe prawo dotyczące upadłości konsumenckiej działa trzeci rok. W tym czasie pozwoliło sądom ogłosić upadłość 9 358 osób. Tylko w I półroczu 2017 skorzystało z tego rozwiązania 2 758 osób – podają statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości.
Firma First Data Polska, właściciel marki Polcard, jeden z największych agentów rozliczeniowych w Polsce, podpisała umowę uczestnictwa w systemie Inkart.
Jerzy Hausner w eseju pt. Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej przedstawił poglądy dotyczące niezbędnej zmiany fundamentalnych zasad funkcjonowania gospodarki w celu poprawienia relacji społecznych.
Informacja nt. wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych
Prowadzone systematycznie od kilku lat przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych badania potwierdzają rozwój sektora pośrednictwa finansowego .
Mija właśnie 10 lat od momentu rozpoczęcia największego kryzysu finansowego od czasu Wielkiej Depresji z 1929 r. Powszechnie za początek krachu uważa się upadek banku Lehmann Brothers we wrześniu 2008 r., ale rynek załamał się już latem 2007 r.
W ramach budowy Unii rynków kapitałowych, w ślad za opublikowaną pod koniec 2015 r. Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska opracowała dokument pt. „Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych”.

Strony