Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności zrzeszeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS wybrało m.in. nowego członka Rady
Laureatem nagrody w kategorii „Najlepszy lojalnościowy instrument płatniczy 2017 roku” został SGB-Bank S.A. jako wydawca karty Visa Electron PayWave SKRA
Ukazał się kolejny numer Biuletynu makroekonomicznego opracowanego w Departamencie Skarbu SGB-Banku SA
Bank BPS SA:dokonany został przydział łącznie 4 050 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 405.000.000 zł)
12.12.2017 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A
Uhonorowano emerytowanych i nowo powołanych Prezesów Banków Spółdzielczych
Ogłoszono wyniki konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości".
Dla wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej pożądana jest jego dalsza integracja, w tym również wykorzystując utworzone systemy ochrony instytucjonalnej.
W Warszawie odbyło się Forum Nowoczesnego Samorządu, którego partnerem były Banki Spółdzielcze SGB
KNF nie zapomina o problemie zatrzymania i pozyskiwania nowych udziałowców. I mowi, że wypłaty dywidendy, w „zdecydowanej większości banków spółdzielczych pozwoli ograniczyć odpływ udziałowców”. Czy to prawda?

Strony