Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności zrzeszeń

VI edycja „Spółdzielni Pomysłów” za nami. Kilka dni temu poznaliśmy zwycięskie projekty.
KZBS zachęca banki spółdzielcze do udziału w promocji „Dnia Płatności Bezgotówkowych”
Ukazał sie kolejny numer Biuletynu makroekonomicznego opracowanego w Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku SA.
Spacery zaplanowane są w Konstancinie–Jeziornie (17.09.2017), na warszawskiej Woli (14.10.2017) i w Łazienkach Królewskich/Ujazdowie (11.11.2017).
BFG zaprezentował szczegóły metodyki wyznaczania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).
Rada Nadzorcza BPS TFI powołała nowy Zarząd
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjątkowy wyjazd studyjny (pielgrzymkę) do ZIEMI ŚWIĘTEJ - IZRAELA.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Zrzeszone Banki Spółdzielcze mogą oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.
SGB-Bank SA udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości 50.000.000,00 zł spółce Pozbud T&R S.A
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje, że zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

Strony