Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a poziom ryzyka nie zmienił się istotnie w okresie od publikacji poprzedniego raportu.
Nowa ustawa, nowa metoda, stare wyniki i nawyki - wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa
Zapis z dyskusji na Komisji Finansów Publicznych dotyczący kryptowalut
RCL: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych
CFO coraz częściej obawiają się braku wykwalifikowanych pracowników oraz rosnących kosztów prowadzenia biznesu
Co drugi dorosły Polak spłaca obecnie zobowiązania kredytowe. Jak wynika z danych BIK, w grupie 15,2 mln dorosłych kredytobiorców przeważają kobiety (51,5%).
PRNews.pl przedstawia trzy raporty na temat bankowości mobilnej.
W III kwartale 2017 r. zmiany polityki kredytowej banków były silnie zróżnicowane.
Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, będący efektem ponad dwuletniej pracy Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego. Modyfikuje ona obecnie obowiązujące instytucje oraz wprowadza do systemu prawa podatkowego wiele nowych rozwiązań.
Trwają zaawansowane prace legislacyjne nad rządowymi projektami ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych

Strony