Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Trwają zaawansowane prace legislacyjne nad rządowymi projektami ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych
Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dotyczący przestępstw ujawnionych w 2016 roku w branży ubezpieczeniowej.
Pełny zapis z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisujący rynek bancassurance w Polsce po II kw. 2017 r.
Stawki czynszowe za wynajem mieszkań w ciągu ostatniego roku poszły w górę prawie we wszystkich dużych miastach
Młodzi rodzice chcą wspierać finansowo start swoich dzieci w dorosłość. Jeszcze bardziej niż pokolenie 40+.
Dorośli Polacy kształtują swoje podejście do finansów w przypadku choroby zgodnie z zasadą „jakoś to będzie”.
Prezentujemy opracowany przez NBP "Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016"
Prezentujemy 20. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.
Gospodarka oparta na wiedzy nie istnieje bez nowatorskich przedsięwzięć, czyli startupów.

Strony