Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Spotkanie kierownictwa UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków komercyjnych.
W czwartek, 7 grudnia na liście ostrzeżeń publicznych KNF został umieszczony nowy podmiot.
O wyzwaniach, fintechach i nie tylko
Komunikat z 376. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2017 r.
W czwartek, 30 listopada na liście ostrzeżeń publicznych KNF zostały umieszczone nowe podmioty.
Komunikat w sprawie wyroku NSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skargi kasacyjnej SKOK Wielkopolska
w załączniku prezentujemy opublikowane stanowisko KNF
Wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne rozporządzenia MAR
Nowa publikacja pt. Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce. Materiały edukacyjne dla środowiska szkolnego
Komunikat KNF w sprawie FinCrea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A

Strony