Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat z posiedzenia KNF

Komunikat z 366. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2017 r.
 
a w nim o zgodzie na przejęcie  Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) przez ING Bank Śląski SA.
oraz 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lubuskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank
 
cały komunikat w załączniku