Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

20-lecie Concordii Polska

Rok 2017 jest dla nas szczególny – obchodzimy 20. rocznicę powstania firmy! Dwie dekady temu, przy ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu, w pierwszej siedzibie Concordii, zatrudnionych było 7 pracowników. Dziś Concordię tworzy około 400 osobowy zespół specjalistów. Ponad połowa z nich pracuje w centrali, która mieści się w Poznaniu przy ul. Stanisława Małachowskiego 10, druga to sieć oddziałów i agencji generalnych, ulokowanych na terenie całej Polski.
 
Ostatnie 20 lat to czas intensywnych przemian ustrojowych w Polsce, w takcie których niemal całkowitemu przeobrażeniu uległo polskie rolnictwo, stając się fi larem naszej gospodarki. Concordia potrafiła wykorzystać tę szansę. Dzięki jasno określonej wizji i konsekwencji w działaniu, a także czerpaniu z doświadczenia udziałowców, zyskaliśmy pozycję cenionego eksperta merytorycznego w sektorze agro.
 
Z analizy badania rynku ubezpieczeniowego w segmencie rolnym, które zostało przeprowadzone w 2016 r. przez niezależny Instytut Badawczy, wynika, że Concordia Ubezpieczenia kojarzona jest głównie jako przyjazna, solidna i polska marka dla rolnika. Cieszy mnie ten fakt. Przed nami jednak nowe wyzwania. Nadal chcemy być blisko polskich rolników, pragniemy przy tym otaczać jeszcze pełniejszą ochroną ich życie, rodzinę oraz posiadany majątek. Jednocześnie dążymy do równoległego zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom małych i średnich miejscowości z tzw. Polski powiatowej. Naszą ambicją jest doprowadzenie do postrzegania Concordii jako uniwersalnego ubezpieczyciela z silną „nogą” rolną.
 
 
                    Jacek Smolarek
                                                               Prezes Concordii Ubezpieczenia