Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Newsletter

BS.NET newsletter

Sukces Banków Spółdzielczych SGB - „Najlepszy Bank 2017”

Spis treści

 • Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w banku w czasach reformy ochrony danych
 • eurobank podwyższa oprocentowanie lokat
 • Oskarżenia dla byłego kierownictwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
 • Leasing i faktoring – koalicja na rzecz płynności
 • Seminarium CEDUR "Zmiany w ustawie o usługach płatniczych "
 • Bieszczadzka SKOK do przejęcia
 • Komunikat z posiedzenia KNF
 • Coraz więcej chętnych na luksus
 • Inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej
 • XXVII Walne Zgromadzenie Członków KZBS
 • Prognozy walutowe na 22.06.2017
 • Łączenia banków spóldzielczych
 • Dobre nastroje sprzyjają zaciąganiu kredytów
 • Po co Polakom karty kredytowe?
 • Rejonowy BS w Lututowie uczy korzystania z usług bankowych
 • ESBank Bank Spółdzielczy nagrodził za oszczędzanie
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 22.06.2017
 • IV Turniej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Końskowoli
 • Sukces Banków Spółdzielczych SGB - „Najlepszy Bank 2017”
 • Drugi dzień 44. posiedzenia Sejmu - podsumowanie
 • NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce
 • BS Ziemi Kaliskiej i BS w Kórniku najlepsze wśród banków spółdzielczych
 • Polskie firmy muszą zmieniać swój model działania na cyfrowy
 • Bądź na bieżąco z wydarzeniami z banków spółdzielczych
 • Rusza "Jeremie 2" - ponad 280 mln dla mazowieckich przedsiębiorców
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
 
Stosowanie RODO ma formalnie zacząć się 25 maja 2018 r. Nieprzyjemne znaczenie tego faktu polega na tym, że z dniem 25 maja 2018 r. stosować będzie można i trzeba drakońskie kary przewidziane tym Rozporządzeniem. Zważywszy, że dostosowanie się do RODO jest procesem wymagającym, w praktyce RODO właśnie zaczyna obowiązywać.
 
eurobank podwyższa oprocentowanie lokat 19 czerwca 2017 r. eurobank podwyższył wysokość oprocentowania lokat terminowych o oprocentowaniu stałym na okres 36 i 48 miesięcy: o 0,50 punktu procentowego dla depozytów otwieranych w placówce banku oraz o 0,45 punktu procentowego dla depozytów zakładanych...
 
Prokuratora skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie gigantycznych wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.
 
Z Europejskiego Raportu Płatności 2017 wynika, że ponad połowie polskich firm często zdarza się otrzymywać zapłatę z opóźnieniem do 30 dni, a 13% czeka na przelew nawet dłużej.
 
Seminarium „ Zmiany w ustawie o usługach płatniczych – podstawowy rachunek płatniczy, przenoszenie rachunków", 29 czerwca 2017 roku
 
KNF zdecydowała o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) przez inną SKOK i szuka banku chetnego do jej przejęcia.
 
Komunikat z 361. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2017 r.
 
Szybki rozwój rynku deweloperskiego przyniósł także większą liczbę inwestycji oferujących mieszkania z wyższej półki, na które nie brakuje teraz nabywców .
 
W dniu 21 czerwca br. w Warszawie miała miejsce uroczysta inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej 2017. Organizatorem wydarzenia był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, a tegorocznymi partnerami medialnymi: TVP3, PAP Centrum Prasowe, bs.net.pl oraz magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.
 
Uchwała Walnego KZBS o bonifikacie dla banków spółdzielczych – nowych Członków KZBS
 
 
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22.06.2017 roku jednogłośnie zezwoliła na łączenia banków spółdzielczych.
 
Coraz lepsze nastroje polskich konsumentów przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne.
 
Po spadkach, obserwowanych w latach 2011-2014, zadłużenie z tytułu korzystania z kart kredytowych wykazuje obecnie w Polsce wzrosty.
 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie jest uczestnikiem programu „Otwarta firma”, w ramach którego uczestniczy w edukacji młodych ludzi.
 
PSP w Jedlnie oraz PSP w Płoszowie – to zwycięzcy tegorocznego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności, działających przy ESBANKU Banku Spółdzielczym.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 22.06.2017
 
W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Końskowoli odbył się już po raz czwarty turniej piłkarski o Puchar Prezesa Zarządu BS w Końskowoli.
 
Banki Spółdzielcze SGB stanowiły liczną grupę wśród laureatów podczas jubileuszowej, XXV gali organizowanego przez Gazetę Bankową konkursu „Najlepszy Bank 2017”.
 
W drugim dniu obrad posłowie rozpoczęli prace nad trzema projektami ustaw. Wśród nich jest propozycja rządu dotycząca tzw. przyspieszonej amortyzacji, która ma zachęcić firmy do inwestowania w nowe maszyny i urządzenia.
 
Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski.
 
Najlepsze Banki 2017 według Gazety Bankowej : BS Ziemi Kaliskiej i BS w Kórniku najlepsze wśród banków spółdzielczych
 
Technologie cyfrowe stanowią podstawę strategii biznesowej dla 60 proc. firm na świecie. W Polsce tylko co czwarta planuje ich wdrożenie na szeroką skalę.
 
Newsy z profili banków spółdzielczych na FB to przede wszystkim zdjęcie, filmik, reklama produktu. Liczy sie szybkość. Na naszym profilu na FB staramy się gromadzić wszystkie posty zamieszczane przez banki spółdzielcze tak byście Państwo mogli je przeglądać w jednym miejscu.
 
Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych.
 
W dniu 20 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 299 z 491 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 394 831,604 głosów, co stanowi 94,63% ogółu głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Spis treści

 • Bądź na bieżąco z wydarzeniami z banków spółdzielczych
 • Rusza "Jeremie 2" - ponad 280 mln dla mazowieckich przedsiębiorców
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu do końca roku przekroczy 250 tysięcy osób
 • Prognozy walutowe na 21.06.2017 r
 • Radosny Czarnków podczas Święta Spółdzielczości Bankowej
 • Ranking rozwoju. Zestawienie miast pod względem dynamiki lokalnego PKB
 • Już 300 tys. cudzoziemców z pozwoleniami na pobyt w Polsce
 • Rekordowe wzrosty sprzedaży hipotek wróżą koniec dobrej passy
 • Praca za granicą po nowemu
 • Przez piractwo internetowe polska gospodarka traci ponad 3 mld zł rocznie
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 21.06.2017
 • Bank spółdzielczy w Tychach członkiem SSO BPS
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie SSO Zrzeszenia BPS
 • Rekordowe depozyty długoterminowe
 • Komentarz makroekonomiczny
 • Dobre dane z przemysłu i o sprzedaży detalicznej
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Zarzuty dla Wójta Gminy Rewal oraz byłego skarbnika tej gminy
 • Tylko konsumenci jeszcze obawiają się inflacji
 • Zarzuty i areszt za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa na wiele milionów złotych
 • Od pięciu lat przelewamy pieniądze Express-owo
 • Dzisiaj inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej
 • Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
 • Lokata na 700-lecie miasta Drezdenka
 • Znamy zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”!
 • Szkody wyrządzone przez psa rolnika pokryje ubezpieczyciel
 • Horyzonty Bankowości 2017
 • Paweł Widawski w Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Bezgotówkowy Open’er Festival dzięki Mastercard
 
Newsy z profili banków spółdzielczych na FB to przede wszystkim zdjęcie, filmik, reklama produktu. Liczy sie szybkość. Na naszym profilu na FB staramy się gromadzić wszystkie posty zamieszczane przez banki spółdzielcze tak byście Państwo mogli je przeglądać w jednym miejscu.
 
Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych.
 
W dniu 20 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 299 z 491 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 394 831,604 głosów, co stanowi 94,63% ogółu głosów.
 
Międzynarodowe korporacje chcą polskich pracowników. Według najnowszych danych ABSL w ciągu dwunastu miesięcy liczba osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wzrośnie o około 40 tysięcy osób.
 
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie włączył się w obchody Święta Spółdzielczości Bankowej.
 
Wrocław, Rzeszów i Lublin to najszybciej rozwijające się miasta na przestrzeni ostatnich lat - wynika z analizy portalu rynekierwotny.pl.
 
Od 2014 r. liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o ponad 150 tys. osób.
 
W I kwartale 2017 roku banki odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, uzasadniany głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych” i zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.
 
Coraz mniej pracowników myśli o emigracji zarobkowej. Czy to wynik nadchodzących zmian w prawie unijnym?
 
Piractwo w Internecie przybiera w ostatnich latach na sile. Z nielegalnych źródeł treści korzysta co drugi polski internauta w wieku 15-75 lat.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 21.06.2017
 
W dniu 19 czerwca 2017 roku Bank spółdzielczy w Tychach podpisał umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 
W dniu 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 
Już więcej niż połowa środków zdeponowanych w bankach nie przynosi klientom żadnych zysków. Do rekordowego poziomu urosła natomiast wartość depozytów dłuższych niż 2 lata.
 
Po nieco mniej udanych odczytach makroekonomicznych w kwietniu br., maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB także w drugim kwartale 2017 r.
 
GUS zaprezentował także dane o sprzedaży detalicznej. W maju wzrosła ona o 8,4 proc. rdr, a w ujęciu realnym o 7,4 proc.
 
infografika dotycząca społeczeństwa informacyjnego opracowana przez GUS
 
W toku śledztwa ustalono, że w Gminie Rewal w okresie objętym przedmiotem postępowania doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.
 
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 r. spadł w stosunku do maja o 0,8 pkt. To wyraźny zwiastun słabnącej presji inflacyjnej
 
Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi śledztwo dotyczące prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie 1 miliona 734 tysięcy 501 dolarów amerykańskich, 1 miliona 106 tysięcy 346 EURO i 62 tysiące 272 funtów brytyjskich.
 
Pięć lat temu KIR uruchomił system przelewów natychmiastowych Express Elixir. Tym samym Polacy zyskali możliwość przesyłania pieniędzy między rachunkami bankowymi w czasie liczonym w sekundach.
 
Dzisiaj o godzinie 15 odbędzie się inauguracja Świeta Spółdzielczości Bankowej. Zaproponowana przez KZBS formuła świeta spotkała sie z pozytywną reakcją sektora spółdzielczego. Święto Spółdzielczości Bankowej umożliwia promocję całego sektora bankowości spółdzielczej, warto skorzystać z tego wyjątkowego wydarzenia i od jak najlepszej strony...
 
W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
 
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z/s w Drezdenku oferuje specjalną lokatę z okazji 700-lecia miasta Drezdenka.
 
Podczas uroczystej gali kończącej Horyzonty Bankowości 2017, ogłoszono zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”.
 
Koniec problemów z pokryciem szkód wyrządzonych przez psa rolnika! Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika Finansowego, że poszkodowany może dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Podobnego zdania była również Prokuratura Krajowa.
 
Jedna z największych i najważniejszych dla sektora finansowego tegorocznych wydarzeń – „Horyzonty Bankowości 2017” – zgromadziła kilkuset przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.
 
Dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków ZBP, sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych, został pierwszym zastępcą prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa.
 
Open’er Festival to nie tylko jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, ale też pierwsza tak duża impreza, na którym funkcjonuje wyłącznie bezgotówkowy system płatności

IKZE zdominowane przez banki spółdzielcze

Spis treści

 • Znamy zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”!
 • Szkody wyrządzone przez psa rolnika pokryje ubezpieczyciel
 • Horyzonty Bankowości 2017
 • Paweł Widawski w Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Nie tylko brak pieniędzy - czyli dlaczego rezygnujemy z wakacji?
 • Bezgotówkowy Open’er Festival dzięki Mastercard
 • Prognozy walutowe na 20.06.2017 r
 • Rusza budowa pierwszej fabryki silników Mercedesa w Polsce
 • ZUS rozpoczął wysyłkę listów ze stanem konta ubezpieczonych
 • Nowa twarz symbolu Ameryki. Lady Liberty to Afroamerykanka
 • Kobieta czy mężczyzna? Kto jest lepszym szefem?
 • Więcej dzieci, niższa zdolność kredytowa?
 • Wzrost płac nabiera tempa, zatrudnienie rośnie stabilnie
 • 44. posiedzenie Sejmu - zapowiedź
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 20.06.2017
 • NIK o opiece nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy
 • Rekordowe depozyty długoterminowe
 • Blogerzy mają coraz większy wpływ na to, co kupujemy.
 • Bank internetowy chce wypełnić lukę na rynku
 • Firmy mogą stracić miliony przez złe zarządzanie licencjami oprogramowania
 • IKZE zdominowane przez banki spółdzielcze
 • Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2017 roku.
 • Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim
 • Polskie rolnictwo może konkurować tylko jakością
 • Program MdM ruszy ponownie
 • Raport o stanie bankowości w Polsce – I kw. 2017 r.
 • Wyłudził ponad 14 milionów zł, zasiądzie na ławie oskarżonych
 • Prokuratura staje w obronie członków SKOK Wołomin
 • Animacja o TalentowiskuSKO
 • Najważniejsza jest marka Bank Spółdzielczy
 
Podczas uroczystej gali kończącej Horyzonty Bankowości 2017, ogłoszono zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”.
 
Koniec problemów z pokryciem szkód wyrządzonych przez psa rolnika! Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika Finansowego, że poszkodowany może dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Podobnego zdania była również Prokuratura Krajowa.
 
Jedna z największych i najważniejszych dla sektora finansowego tegorocznych wydarzeń – „Horyzonty Bankowości 2017” – zgromadziła kilkuset przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.
 
Dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków ZBP, sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych, został pierwszym zastępcą prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa.
 
Aż 40 proc. Polaków nie wyjedzie w tym roku na wakacje. Najczęściej rezygnujemy z wyjazdów z przyczyn finansowych i zdrowotnych – wynika z badania Barometr Providenta. Ale to nie jedyne powody
 
Open’er Festival to nie tylko jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, ale też pierwsza tak duża impreza, na którym funkcjonuje wyłącznie bezgotówkowy system płatności
 
Carney - nie będzie podwyżki stóp
 
Wartość inwestycji wyniesie około 0,5 mld euro, pracę znajdzie tu około 500 osób. Produkcja silników w Jaworze ma się rozpocząć w 2019 roku.
 
W liście przesłanym przez ZUS będzie można znaleźć informację o hipotetycznej emeryturze, wyliczonej na podstawie odłożonych na koncie składek.
 
Lady Liberty symbol Ameryki zyskał nową twarz. Po raz pierwszy w historii na monecie wybito wizerunek Afroamerykanki.
 
Co czwarty respondent woli mieć szefa mężczyznę, a nie kobietę. Tylko 16% Polaków uważa, że to kobiety są lepszymi szefami niż mężczyźni.
 
Obliczając zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym banki biorą pod uwagę nie tylko dochody przyszłego kredytobiorcy. Liczy się także między innymi to, ile osób liczy gospodarstwo domowe i czy są w nim dzieci.
 
W maju przeciętne wynagrodzenie w firmach było o 5,4 proc. wyższe niż przed rokiem. To najwyższy wzrost od stycznia 2012 r.
 
Odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia, dopuszczenie stosowania marihuany w celach leczniczych i usunięcie komunistycznych nazw ulic i pomników - to główne projekty znajdujące się w porządku obrad rozpoczynającego się we wtorek 44. posiedzenia Sejmu.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 20.06.2017
 
Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie.
 
Już więcej niż połowa środków zdeponowanych w bankach nie przynosi klientom żadnych zysków.
 
Reklama ma coraz mniejsze znaczenie w komunikacji sprzedażowej, ważniejsza staje się komunikacja bezpośrednia i opinia najbliższych – wynika z badania „Niecodzienne decyzje zakupowe Polaków”.
 
Wywodzący się z estońskiego sektora fintech Inbank jako pierwszy wprowadził w Polsce wideoweryfikację klientów na czacie i elektroniczny podpis w chmurze.
 
Niemal każde oprogramowanie jest prawnie chronione licencją. Nieaktualna umowa licencyjna albo jej brak może być poważnym problemem dla firmy.
 
Spośród 13 instytucji oferujących IKZE pod postacią rachunku oszczędnościowego, 12 to banki spółdzielcze. Najlepsze konto emerytalne prowadzi Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, któremu nieznacznie ustępuje Bank Spółdzielczy w Sieradzu.
 
W maju nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 599 mln zł.
 
Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro
 
Optymalny byłby podział pół na pół między małymi ekologicznymi gospodarstwami produkującymi na rynek krajowy a dużymi eksporterami. Mała produkcja rolna jest elastyczna i mniej ryzykowna. Duża bardziej opłacalna, ale trudniejsza – mówi Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
 
Rząd 13 czerwca 2017 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 
Raport o stanie bankowości w Polsce – I kw. 2017 r. przygotowany przez Bankier.pl bez danych z sektora spółdzielczego gdyż banki spółdzielcze nie odpowiedziały na ankietę.
 
Twórca Pozabankowego Centrum Finansowego, który wyłudził ponad 14 milionów zł, zasiądzie na ławie oskarżonych
 
Działania syndyka polegające na wzywaniu członków SKOK Wołomin do pokrycia straty tej kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów nie znajdują podstaw prawnych - oceniła Prokuratura Krajowa.
 
Bank BPS przygotował animację promującą Program TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.
 
Na współpracę jesteśmy otwarci programowo wobec każdego banku spółdzielczego. Jednym z naszych statutowych celów i obowiązków jest promowanie i dbałość o markę banku spółdzielczego, mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS w specjalnym wywiadzie dla portalu bs.net

Najważniejsza jest marka Bank Spółdzielczy

Spis treści

 • IKZE zdominowane przez banki spółdzielcze
 • Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2017 roku.
 • Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim
 • Polskie rolnictwo może konkurować tylko jakością
 • Program MdM ruszy ponownie
 • Raport o stanie bankowości w Polsce – I kw. 2017 r.
 • Wyłudził ponad 14 milionów zł, zasiądzie na ławie oskarżonych
 • Prokuratura staje w obronie członków SKOK Wołomin
 • Animacja o TalentowiskuSKO
 • Marek Dietl Prezesem Zarządu GPW
 • Najważniejsza jest marka Bank Spółdzielczy
 • Prognozy walutowe na 19.06.2017 r.
 • Upadłość Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • Najwięcej komarów wykluje się na przełomie czerwca i lipca
 • Jaki: komisja weryfikacyjna ma ponad 100 wniosków o zbadanie spraw
 • Nawet 1500 zł grzywny za blokowanie numerów alarmowych
 • Zamiana franków na złote może być ryzykowna
 • SANBank uczy bezpiecznego korzystania z usług bankowych
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 19.06.2017
 • Aplikacja mobilna Western Union w RBS w Lututowie
 • W interesie Polski jest nie dopuścić do podziału Europy
 • Bank Spółdzielczy w Sierakowie podsumował konkurs SKO
 • Aktywny koniec czerwca
 • Terminale płatnicze
 • Lwów 2017 – Wojnę drogo sprzedam
 • Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB w Barcelonie
 • Konkurs EACB na najlepszą pracę badawczą
 • Lokata wakacyjna banku spółdzielczego w Olecku
 • Promocja kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes III"
 • Szkolno-bankowe GalowiSKO
 • Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, wspiera młode talenty muzyczne.
 
Spośród 13 instytucji oferujących IKZE pod postacią rachunku oszczędnościowego, 12 to banki spółdzielcze. Najlepsze konto emerytalne prowadzi Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, któremu nieznacznie ustępuje Bank Spółdzielczy w Sieradzu.
 
W maju nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 599 mln zł.
 
Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro
 
Optymalny byłby podział pół na pół między małymi ekologicznymi gospodarstwami produkującymi na rynek krajowy a dużymi eksporterami. Mała produkcja rolna jest elastyczna i mniej ryzykowna. Duża bardziej opłacalna, ale trudniejsza – mówi Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
 
Rząd 13 czerwca 2017 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 
Raport o stanie bankowości w Polsce – I kw. 2017 r. przygotowany przez Bankier.pl bez danych z sektora spółdzielczego gdyż banki spółdzielcze nie odpowiedziały na ankietę.
 
Twórca Pozabankowego Centrum Finansowego, który wyłudził ponad 14 milionów zł, zasiądzie na ławie oskarżonych
 
Działania syndyka polegające na wzywaniu członków SKOK Wołomin do pokrycia straty tej kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów nie znajdują podstaw prawnych - oceniła Prokuratura Krajowa.
 
Bank BPS przygotował animację promującą Program TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.
 
Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Na współpracę jesteśmy otwarci programowo wobec każdego banku spółdzielczego. Jednym z naszych statutowych celów i obowiązków jest promowanie i dbałość o markę banku spółdzielczego, mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS w specjalnym wywiadzie dla portalu bs.net
 
Macron dobrze działa na rynki finansowe
 
Sąd Rejonowy w Opolu wydał w dniu 19 czerwca 2017 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu
 
Z powodu niskich temperatur w maju i w kwietniu, szczyt rozwoju komarów w tym roku przesunął się o kilka tygodni.
 
Komisja weryfikacyjna ma ponad 100 wniosków o zbadanie przypadków reprywatyzacji w Warszawie, wciąż wpływają kolejne - powiedział w poniedziałek przewodniczący komisji Patryk Jaki.
 
Nawet 1500 zł grzywny lub areszt będzie grozić osobie blokującej numery alarmowe - zakłada prezydencki projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń.
 
Sytuacja na rynku walutowym na razie sprzyja zadłużonym we frankach. Jednocześnie przedłużają się prace nad rozwiązaniem problemu kredytów walutowych.
 
Bezpiecznie jak w banku, czyli jak bank zabezpiecza nasze pieniądze? To temat niecodziennej lekcji w Nadsańskim BS.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 19.06.2017
 
W dniach 12-13 czerwca w placówce Rejonowego BS w Lututowie Oddział w Mikstacie odbyła się prezentacja aplikacji mobilnej przekazów Western Union .
 
Trwają konsultacje Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej po wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii. Pierwsze wnioski mają być znane jeszcze w tym roku.
 
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie podsumował konkurs SKO w SGB.
 
Dla wielu z nas ostatnie dwa tygodnie czerwca to istny maraton spotkań
 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej wraz z Firmą ITCARD przygotował dla Państwa nową ofertę terminali płatniczych.
 
Samolot leci na wysokości 9,5 tys. km. Polska wygląda z góry jak pozszywany z drobnych, kolorowych kawałków patchwork. Gdy zaczyna przeważać zieleń i duże leśne kompleksy – już wiesz, że tu nie panuje minister Szyszko, że jesteś nad Ukrainą i wysokość lotu zacznie się dość gwałtownie obniżać.
 
Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) spotkał się dzisiaj w Barcelonie na 30. posiedzeniu.
 
EACB we współpracy z Akademią Naukową Think-Tank z przyjemnością ogłasza szóstą edycję konkursu na najlepszą pracę badawczą w dziedzinie banków spółdzielczych.
 
Bank spółdzielczy w Olecku przygotował atrakcyjną lokatę wakacyjną.
 
RBS Lututów promuje kredyt inwestycyjny "Rozwijaj swój biznes III"
 
Właśnie zakończył się szósty rok programu TalentowiSKO z Bankiem Spółdzielczym w Chorzelach.
 
Jednym z głównych sponsorów XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej był Bank Spółdzielczy w Czarnkowie.

Aktywny koniec czerwca

Spis treści

 • Bank Spółdzielczy w Sierakowie podsumował konkurs SKO
 • Aktywny koniec czerwca
 • Terminale płatnicze
 • Arrivederci, UniCredit
 • Lwów 2017 – Wojnę drogo sprzedam
 • Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB w Barcelonie
 • Konkurs EACB na najlepszą pracę badawczą
 • Lokata wakacyjna banku spółdzielczego w Olecku
 • Promocja kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes III"
 • Szkolno-bankowe GalowiSKO
 • Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, wspiera młode talenty muzyczne.
 • Informacja BFG dla banków
 • Przedsiębiorcy mogą zapomnieć o przelewach do ZUS
 • KE wszczęła procedurę m.in. wobec Polski w związku z relokacją uchodźców
 • Nowy Biuletyn makroekonomiczny SGB-Banku
 • Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy
 • TVP3 patronem telewizyjnym Święta Spółdzielczości Bankowej
 • Bankowość w Polsce niedostosowana do obsługi obcokrajowców
 • Jak wyniki inflacji wpłyną na rozwój stop procentowych w Polsce i USA?
 • 20-lecie Concordii Polska
 • Warto przeczytać: Coś tu nie gra
 • 70-lat Bank Wielu Pokoleń
 • 6 powodów, dla których warto prowadzić bankowego bloga
 • Zarząd PKO Banku Polskiego powołany na nową kadencję
 • Jan Chyczewski pokieruje Alior Bankiem
 • Michał Krupiński pokieruje Bankiem Pekao SA
 • Dwa banki spółdzielcze w rankingu lokat
 • Uszczelnianie systemu podatkowego zamiast wzrostu stawek VAT
 • Nowoczesna chce komisji śledczej w sprawie Kas SKOK
 • Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. został Wiceprezesem Zarządu ACCIS.
 • Stanowisko Krajowej SKOK w spr ustanowienia zarządcy komisarycznego
 • Odwołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA
 • Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria
 • KNF ustanowiła zarządce komisarycznego dla SKOK Rafineria
 
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie podsumował konkurs SKO w SGB.
 
Dla wielu z nas ostatnie dwa tygodnie czerwca to istny maraton spotkań
 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej wraz z Firmą ITCARD przygotował dla Państwa nową ofertę terminali płatniczych.
 
Zachowawczy styl zarządzania bankiem Pekao pozwolił mu ominąć góry lodowe. Ale spowodował, że wszedł na mieliznę. Włosi z grupy UniCredit byli konserwatywnym właścicielem: nic nie popsuli, ale i nie wykorzystali potencjału banku. Można pokusić się o stwierdzenie, że Włosi sterowali bankiem tak, iż uniknęli spotkania z górą lodową. Problem w tym, że przez to weszli na mieliznę
 
Samolot leci na wysokości 9,5 tys. km. Polska wygląda z góry jak pozszywany z drobnych, kolorowych kawałków patchwork. Gdy zaczyna przeważać zieleń i duże leśne kompleksy – już wiesz, że tu nie panuje minister Szyszko, że jesteś nad Ukrainą i wysokość lotu zacznie się dość gwałtownie obniżać.
 
Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) spotkał się dzisiaj w Barcelonie na 30. posiedzeniu.
 
EACB we współpracy z Akademią Naukową Think-Tank z przyjemnością ogłasza szóstą edycję konkursu na najlepszą pracę badawczą w dziedzinie banków spółdzielczych.
 
Bank spółdzielczy w Olecku przygotował atrakcyjną lokatę wakacyjną.
 
RBS Lututów promuje kredyt inwestycyjny "Rozwijaj swój biznes III"
 
Właśnie zakończył się szósty rok programu TalentowiSKO z Bankiem Spółdzielczym w Chorzelach.
 
Jednym z głównych sponsorów XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej był Bank Spółdzielczy w Czarnkowie.
 
Informacja BFG dla banków – dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.
 
Przedsiębiorcy mogą zapomnieć o przelewach do ZUS Od Nowego Roku każdy przedsiębiorca będzie miał jedno indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu zamiast trzech przelewów miesięcznie na trzy różne konta będzie wykonywał tylko jeden przelew na jedno konto – wyjaśnia Paweł Jaroszek, członek Zarządu ZUS. Obecnie...
 
Komisja Europejska w środę formalnie wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z "niewywiązywaniem się przez te państwa" z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców.
 
Ukazał sie kolejny numer Biuletynu makroekonomicznego opracowanego w Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku SA w Poznaniu.
 
Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 
W ramach patronatu nad Świetem Spółdzielczości Bankowej, TVP3 planuje emisję relacji z obchodów Święta w ogólnopolskich programach „Co niesie dzień” oraz „Dziennik Regionów”.
 
Bankowość w Polsce niedostosowana do obsługi obcokrajowców. Obsługa po ukraińsku tylko u nielicznych wynika z raportu Bankier.pl
 
Inflacja bazowa, która jest bardzo ważna przede wszystkim dla NBP, w maju wzrosła jedynie o 0,8%, a to o 0,2% niższy wzrost, niż zakładały prognozy
 
W sobotę 17.06.2017 swoje urodziny obchodzi Concordia Polska - partner ubezpieczeniowy wielu banków spółdzielczych. Z tej okazji publikujemy list Prezesa Zarządu Pana Jacka Smolarka.
 
Tytułowy knajacki kolokwializm jest coraz bardziej adekwatny do wyłaniającej się nowej narracji, która złe wiadomości - nawet te o kryminalnych postępkach – przedstawia i tłumaczy jako dobre. Ten rezultat trumpizmu szerzy się coraz śmielej.
 
Monografia Banku Spółdzielczego we Wschowie. 70 lat Bank wielu pokoleń.
 
Na palcach jednej ręki można policzyć banki spółdzielcze, które prowadzą bankowe blogi. A szkoda. Zwłaszcza, że konkurencja w postaci banków komercyjnych nie zapomina o tej formie kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami. I posiada blogi.
 
Zbigniew Jagiełło ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu a do Zarządu Banku dołącza Rafał Antczak.
 
Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie Panu Michałowi Janowi Chyczewskiemu kierowanie pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przez niego funkcji Prezesa Zarządu Banku.
 
Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Pekao SA, kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa spółki
 
Dwa banki spółdzielcze w znalazły się w rankingu lokat na 3 miesiące opracowanym przez portal Bankier.pl
 
Budżet 2018: Uszczelnianie systemu podatkowego zamiast wzrostu stawek VAT MF planuje rozszerzenie zakresu automatycznej kontroli podatków
 
Upadek kolejnych Kas SKOK ujawnia największą aferę finansową współczesnej Polski dlatego Nowoczesna chce komisji śledczej w sprawie działalności Kas SKOK
 
ACCIS to stowarzyszenie zrzeszające rejestry kredytowe, na odbytym Zgromadzeniu Ogólnym jednym z wiceprezesów został wybrany Pan Mariusz Cholewa.
 
Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria
 
Odwołanie Prezesa Pekao SA Pana Luigi Lovaglio oraz rezygnacja dwóch wiceprezesów Zarządu
 
KNF z 14 czerwca 2017 r., ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria w Gdańsku. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria została powołana Pani Elżbieta Staniszewska -Antoniak
 
Elżbieta Staniszewska -Antoniak zarządcą komisarycznym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria).

Zakończyła się IV edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych

Spis treści

 • 50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji
 • Blik po raz pierwszy w kantorach stacjonarnych dzięki Tpay.com
 • Kredyty hipoteczne bez rządowej lokomotywy
 • Bankomaty Euronet jadą na wakacje z Polakami
 • Jak wdrożyć biometrię w urządzeniach mobilnych
 • Walne Zgromadzenie Członków Systemu Ochrony SGB
 • KNF ukarała Pocztowe TUW
 • KNF nie zaakceptowała wniosku Raiffeisen Bank Polska.
 • Zmiany w składzie Zarządu GPW
 • Komunikat z 360. posiedzenia KNF w dniu 13 czerwca 2017 r.
 • Nowi prezesi banków spółdzielczych
 • Zakończyła się IV edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych
 • Może nad morze? A gdzie polisa turystyczna?
 • NBP prognozuje rozwój sytuacji gospodarczej: przyspieszamy
 • Prognozy walutowe na 13.06.2017
 • KPF: Kim jest dłużnik z giełdy wierzytelności?
 • BGKN: planujemy włączyć 500 plus do zdolności czynszowej najemców Mieszkania+
 • Wartość kredytów mieszkaniowych w I kwartale
 • Ile piłek pomieści autobus? Rekruterzy zaskakują pytaniami
 • Inwestycje zagraniczne to wciąż niewyczerpany potencjał Polski
 • BZ WBK wspiera obrót bezgotówkowy sektora MŚP
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 13.06.2017
 • Polskie firmy niegotowe na rezygnację z hierarchii pracowników
 • Polacy inaczej zaczynają postrzegać luksus
 • Firmy stawiają na innowacje w działach zakupów.
 • Ze względu na zagrożenie terrorystyczne w Europie Zachodniej turyści wybierają Polskę
 • Polska na dobrej drodze do całkowitego uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji
 • Wypowiedź Zdzisława Kupczyka Prezesa Zarządu Banku BPS SA
 • Wypowiedź dr Sławomira Czopura - Prezes Zarządu SSO BPS
 • Dariusz Olkiewicz o funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych
 • Adam Skowroński o audytach bezpieczeństwa informatycznego
 • Wypowiedź Ziemowita Stempin - Wiceprezesa SGB-Banku SA
 • ARiMR wypłaciła rolnikom 97,09 proc.środków za 2016 r.
 • Pozew zbiorowy przeciwko BZ WBK
 • Bezpieczne dane osobowe
 • Szkolenie KZBS
 
50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji - startują fundusze pomocy zwrotnej na kształcenie Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowej formy wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. Resort przeznaczył w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością...
 
We wszystkich kantorach sieci Pomarańczarnia zapłacisz BLIKIEM. Jest to pierwsze takie wdrożenie w Polsce, możliwe dzięki aplikacji Fastpass by Tpay.com
 
Nagłe przyspieszenie akcji kredytowej, które w porównaniu z poprzednim kwartałem przyniosło poprawę wyników o 20 proc., związane było z uruchomieniem puli środków na dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych.
 
Do końca czerwca firma Euronet, największy niezależny operator sieci bankomatów, zainstaluje dodatkowych 130 urządzeń w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce.
 
Mastercard i Uniwersytet Oksfordzki podpowiadają bankom, jak wdrożyć biometrię w urządzeniach mobilnych
 
6 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 
KNF nałożyła na Pocztowe TUW karę 25 tys. zł za opóźnienia wypłat odszkodowań
 
KNF nie zaakceptowała wniosku Raiffeisen Bank Polska tzn. że nie będzie zmiany terminu pierwszej oferty publicznej
 
Rada Nadzorcza GPW powołała Jarosława Grzywińskiego w skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy
 
Komunikat z 360. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2017 r
 
KNF wyraził zgode na powołoanie 5 nowych Prezesów Banków Spółdzielczych
 
W siedzibie Banku BPS wręczone zostały nagrody w Programie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych
 
Rodacy preferują morze i samodzielną organizację pobytu, co jest podyktowane przede wszystkim kosztami i ich wcześniejszymi doświadczeniami.
 
Wzrost PKB – produktu krajowego brutto - Polski w 2017 r. przyspieszy i wyniesie 3,7 proc. w efekcie m.in. wzrostu inwestycji i napływu funduszy z UE - podano w projekcji NBP.
 
 
Rośnie portfel wierzytelności firmowych, wystawionych na sprzedaż za pośrednictwem działających na polskim rynku giełd wierzytelności.
 
Planujemy włączyć 500 plus do oceny zdolności czynszowej najemców mieszkań realizowanych w ramach pilotażu Mieszkania plus - powiedział PAP wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak.
 
Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych wzrosła w I kwartale tego roku o 10,2 proc.
 
Ile piłek zmieści się w autobusie? Proszę zaśpiewać? - to jedne z przykładowych zadań jakie pojawiają się w trakcie rozmów o pracę.
 
Polska gospodarka po raz ostatni doświadczyła recesji w 1991 r., kiedy PKB spadł o 7 proc. w ujęciu rocznym. To jeden z najdłuższych okresów nieprzerwanego wzrostu gospodarczego na świecie przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu stabilności.
 
W ciągu ostatnich 7 lat o 20% wzrosła częstotliwość wykorzystywania karty do transakcji płatniczych .
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 13.06.2017
 
W firmie zarządzanej w modelu turkusowym nie ma kierowników ani dyrektorów, sztywnej hierarchii ani rozmów oceniających.
 
Zmienia się definicja pojęcia luksusu wśród polskich klientów segmentu premium.
 
Polskie firmy coraz częściej inwestują w narzędzia, które usprawniają ich procesy zakupowe.
 
Polski rynek hotelowy ma za sobą kilka lat hossy i wciąż bardzo dobre perspektywy. Jest na nim miejsce na nowe projekty.
 
Do Świnoujścia wpływa właśnie gazowiec z amerykańskim LNG. Wiele dzieje się także wokół propozycji budowy gazociągu Baltic Pipe, przez który Polska ma odbierać gaz z norweskiego szelfu.
 
Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku BPS SA o wyzwaniach związanych z ewolucją infrastruktury technologicznej na rynku usług bankowych
 
dr Sławomir Czopur - Prezes Zarządu SSO Zrzeszenia BPS o modelach funkcjonowania Centrów Usług Wspólnych w spółdzielczych grupach bankowych na terenie Europy.
 
Wypowiedź Dariusza Olkiewicza - Wiceprezesa Banku BPS SA w Warszawie o nadziejach związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.
 
Adam Skowroński - Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB o przygotowaniach do audytu bezpieczeństwa informatycznego w grupie.
 
Wypowiedź Ziemowita Stempin - Wiceprezesa SGB-Banku SA w Poznaniu podczas FRBS 23.05.2017 r
 
Do 12 czerwca 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 14,183 mld zł, czyli 97,09 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.
 
W sądzie został złożony pozew zbiorowy 598 kredytobiorców "frankowych" przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK. Klienci zarzucają bankowi stosowanie w umowach niedozwolonych klauzul dotyczących kwestii przeliczania kwoty kredytu i wysokości rat z franków na złote.
 
Bezpieczne dane osobowe: Kaspersky Lab pomaga firmom spełnić wymogi ochrony informacji przed zbliżającym się terminem rozporządzenia GDPR
 
KZBS zorganizował szkolenie dotyczące zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Liderzy sektora o najważniejszych wyzwaniach

Spis treści

 • Wypowiedź Zdzisława Kupczyka Prezesa Zarządu Banku BPS SA
 • Wypowiedź dr Sławomira Czopura - Prezes Zarządu SSO BPS
 • Dariusz Olkiewicz o funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych
 • Adam Skowroński o audytach bezpieczeństwa informatycznego
 • Wypowiedź Ziemowita Stempin - Wiceprezesa SGB-Banku SA
 • ARiMR wypłaciła rolnikom 97,09 proc.środków za 2016 r.
 • Pozew zbiorowy przeciwko BZ WBK
 • Bezpieczne dane osobowe
 • Szkolenie KZBS
 • Małgorzata Sadurska w zarządzie PZU
 • SANBank na Pikniku Kapucyńskim
 • PBS w Gostyniu na Lech Poznań Street Soccer Tour 2017
 • Gala finałowa II Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości ,,PEWNE JAK W BANKU"
 • Rozwój rynku FinTech może zwiększyć ryzyko systemowe
 • KNF ostrzega
 • Fiskus jednak nie będzie codziennie zaglądał na konta
 • Opinia Lewiatana dotycząca split-payment
 • Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2017 roku
 • Prognozy walutowe na 12.06.2017 r
 • UOKIK ostrzega przed nieuczciwą firmą pożyczkową
 • Przybywa wakatów. W jakich zawodach najbardziej brakuje rąk do pracy
 • Bezwizowo do Polski wjechało już ponad 2100 obywateli Ukrainy
 • Gdzie taniej? Test kredytów gotówkowych
 • Porozumienie na rzecz Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego
 • Gdzie na studia? Ranking najlepszych polskich uczelni
 • NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015
 • Dlaczego Polacy nie mają polis na życie?
 • Depozyty firm na rekordowych poziomach
 • Chorzelski Bank Spółdzielczy na „Dniach Jednorożca”
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 12.06.2017
 • Konkurs wiedzy bankowej w Nadnoteckim BS
 • Sklepy inwestują w systemy do analizy zachowań klientów
 • Boom na pracę sezonową. W tym roku wynagrodzenia będą wyższe
 • Powyborcza przecena funta będzie długo trwać
 • Wspólna przyczyną niewypłacalności polskich firm jest niska rentowność
 • DB chce sprzedać polski oddział. Zainteresowany Commerzbank
 • Czy warto ubezpieczyć sklep przed sezonem powodziowym?
 • Concordia - Firmą Ubezpieczeniową Roku 2017
 • IV Dyrektywa AML zwiększy znaczenie analityki w zwalczaniu prania pieniędzy i terroryzmu
 • Było ciężko, będzie jeszcze trudniej …
 
Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku BPS SA o wyzwaniach związanych z ewolucją infrastruktury technologicznej na rynku usług bankowych
 
dr Sławomir Czopur - Prezes Zarządu SSO Zrzeszenia BPS o modelach funkcjonowania Centrów Usług Wspólnych w spółdzielczych grupach bankowych na terenie Europy.
 
Wypowiedź Dariusza Olkiewicza - Wiceprezesa Banku BPS SA w Warszawie o nadziejach związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.
 
Adam Skowroński - Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB o przygotowaniach do audytu bezpieczeństwa informatycznego w grupie.
 
Wypowiedź Ziemowita Stempin - Wiceprezesa SGB-Banku SA w Poznaniu podczas FRBS 23.05.2017 r
 
Do 12 czerwca 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 14,183 mld zł, czyli 97,09 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.
 
W sądzie został złożony pozew zbiorowy 598 kredytobiorców "frankowych" przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK. Klienci zarzucają bankowi stosowanie w umowach niedozwolonych klauzul dotyczących kwestii przeliczania kwoty kredytu i wysokości rat z franków na złote.
 
Bezpieczne dane osobowe: Kaspersky Lab pomaga firmom spełnić wymogi ochrony informacji przed zbliżającym się terminem rozporządzenia GDPR
 
KZBS zorganizował szkolenie dotyczące zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 
Rada nadzorcza PZU SA powołała w poniedziałek Małgorzatę Sadurską do zarządu spółki - poinformowało PZU w komunikacie. Sadurska została wcześniej tego dnia odwołana ze stanowiska szefowej Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.
 
Zobacz videorealcje z udziału SANBanku na Pikniku Kapucyńskim 04.06.2017 r.
 
Lech Poznań Street Soccer Tour 2017 wsparł Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, który jest sponsorem imprezy.
 
8 czerwca br. w centrali Banku Spółdzielczego w Lipnie odbyła się gala finałowa II Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości ,,PEWNE JAK W BANKU"
 
Korzyści związane z rozwojem rynku FinTech obejmują w szczególności dostęp do alternatywnych źródeł finansowania dla kredytobiorców (szczególnie mikro- i małych przedsiębiorstw),
 
W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały dwa podmioty oraz jedna osoba fizyczna.
 
Ministerstwo Finansów zamierza wycofać się z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, który zakłada przesyłanie dobowego JPK_WB
 
Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 
Wynik finansowy netto sektora bankowego w okresie I-III 2017 r. wyniósł 2,8 mld zł, tj. o 11,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 
UOKiK ostrzega przed działalnością Roberta Kałuży prowadzącego działalność pod nazwą IP Group. Nieuczciwy przedsiębiorca prowadzi strony w internecie pod bardzo różnymi adresami, reklamując się jako firma pożyczkowa.
 
Na koniec I kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 119,5 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 41,5 tys., tj. o 53,2 proc.
 
Ponad 2100 obywateli Ukrainy przekroczyło bez wiz granicę Polski do godziny 18; dwóm osobom odmówiono wjazdu .
 
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2017 roku aktywa polskiego sektora bankowego osiągnęły niewyobrażalną kwot 1 167 mld zł .
 
Podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Ministerstwem Finansów i Rozwoju oraz największymi wydawcami kart bankowych.
 
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w 18. Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017.
 
W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny.
 
Nie stać mnie. Nie potrzebuję. Nigdy o tym nie myślałem. To najczęstsze odpowiedzi na pytanie, dlaczego ponad połowa Polaków (52 proc.) nie ma polisy na życie .
 
Zgodnie z danymi KNF , od września minionego roku depozyty przedsiębiorstw utrzymują wartość powyżej 250 mld PLN.
 
Było głośno, muzycznie i bardzo kolorowo dzięki gadżetom przygotowanym przez pracowników Banku Spółdzielczego w Chorzelach.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 12.06.2017
 
Najlepsi młodzi ekonomiści z gminy Wyrzysk przyjechali do siedziby Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego.
 
Pozwalają one znacząco zwiększyć sprzedaż w internecie i tradycyjnych placówkach.
 
Koniec roku szkolnego i początek wakacji to najlepszy okres na poszukiwanie prac sezonowych. Dodatkowe rekrutacje rozpoczynają nie tylko branże gastronomiczna, hotelarska i rolnicza, lecz także produkcyjna, handlowa i logistyczna.
 
Wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii oznaczają dużą niepewność dla Polaków i droższe życie dla Brytyjczyków z powodu osłabienia funta .
 
Obecnie obracamy się w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, należy spodziewać się, że koszty pieniądza prędzej czy później wzrosną. Jeśli teraz, przy tak niskich stopach procentowych jest tak wiele firm – co miesiąc kilkadziesiąt, które tak kiepsko zarabiają że nie radzą sobie z obsługą swojego długu, kosztu pieniądza, to co będzie, gdy stopy procentowe wzrosną o punkt czy dwa
 
Agencja Bloomberg twierdzi, że Commerzbank, który kontroluje w Polsce mBank, zainteresowany jest odkupieniem od Deutsche Banku części jego polskich aktywów.
 
Z danych GFK wynika, że obecnie istnieje około 107 tys. sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych*, z czego 96 proc. to niewielkie rodzinne biznesy, a nie nowoczesne sieci. Oznacza to, że powódź, ulewa, czy zwykła przerwa w dostawie prądu może doprowadzić do dużych strat finansowych.
 
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Concordii Ubezpieczenia tytuł Firmy Ubezpieczeniowej Roku 2017. Jest to prestiżowe godło, nadawane od 2002 roku przedsiębiorstwom, dla których wysoka jakość jest podstawowym standardem działania.
 
Roczna wartość nielegalnych transakcji jest równa od 2 do aż 5% światowego PKB, czyli nawet 2 bilionom USD.
 
Czas pozostały do przygotowania się do zmian jest już niezwykle krótki, a jak dotąd nie widać aby banki spółdzielcze się do tego mocno przygotowywały, tym bardziej mam wątpliwości czy zostały dokonane już szacunki o ile będzie niezbędne zwiększenie kapitałów własnych, tak aby sprostać zaostrzającym się wymogom.

Było ciężko, będzie jeszcze trudniej …

Spis treści

 • Wspólna przyczyną niewypłacalności polskich firm jest niska rentowność
 • DB chce sprzedać polski oddział. Zainteresowany Commerzbank
 • Czy warto ubezpieczyć sklep przed sezonem powodziowym?
 • Concordia - Firmą Ubezpieczeniową Roku 2017
 • IV Dyrektywa AML zwiększy znaczenie analityki w zwalczaniu prania pieniędzy i terroryzmu
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS - rynek obligacji
 • Było ciężko, będzie jeszcze trudniej …
 • Sektor bankowy pod presją szybkich zmian gorzej służy gospodarce
 • Prokuratura Europejska bez Polski
 • Magiczna Sycylia
 • Sensotwórczość. 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w organizacji
 • Dwa lata utrudnień na trasie Poznań - Warszawa
 • UKNF zaprasza na seminarium
 • Informacja o wynikach kontroli NIK
 • Polski rynek nieruchomości - czerwiec 2017
 • Bank-skarbonka - finał akcji SKO 2016/2017
 • Lewandowski: przed Polską pytanie o strefę euro
 • Olbrycht: nie można zablokować unijnych funduszy w odwecie
 • Pensje rosną we wszystkich regionach, ale w kilku wyraźnie szybciej
 • NIK: zaległości podatkowe rosną szybciej niż wpływy z podatków
 • Decyzja Brytyjczyków to trudniejszy Brexit dla Teresy May
 • Prognozy walutowe na 09.06.2017
 • SANBank wspiera przedsiębiorczość uczniów
 • eurobank udostępnia płatności Android Pay™ posiadaczom kart kredytowych Visa
 • Jak uczyć dziecko, aby uniknęło losu dłużnika
 • Horyzonty Bankowości 2017
 • Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju – UE
 • 2018 Rokiem Abp Ignacego Tokarczuka, Ireny Sendlerowej, konfederacji barskiej i Praw Kobiet
 • Dzień wolności podatkowej 2017
 • Polacy planują wydać na wakacyjny urlop blisko 3 tys. zł
 • Cyfrowa transformacja przyniesie światowej gospodarce 100 bln dol.
 • Polska może stać się światowym liderem sektora cyberbezpieczeństwa
 • "Absolutna sensacja" w wyborach w Wielkiej Brytanii. Funt szaleje
 • 25-lecie działalności SKOK
 • Facebook, Google zamiast banków? To możliwe
 • Rozpoczyna się gra o finanse UE po 2020 r.
 • Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku
 • Wpłaty BLIKIEM we wpłatomatach ING
 • Nowa Rada nadzorcza w banku Pekao SA
 • Prognozy walutowe na 08.06.2017
 • BGK: mamy 400 mln zł z EBI na budownictwo społeczne
 • BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w maju
 
Obecnie obracamy się w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, należy spodziewać się, że koszty pieniądza prędzej czy później wzrosną. Jeśli teraz, przy tak niskich stopach procentowych jest tak wiele firm – co miesiąc kilkadziesiąt, które tak kiepsko zarabiają że nie radzą sobie z obsługą swojego długu, kosztu pieniądza, to co będzie, gdy stopy procentowe wzrosną o punkt czy dwa
 
Agencja Bloomberg twierdzi, że Commerzbank, który kontroluje w Polsce mBank, zainteresowany jest odkupieniem od Deutsche Banku części jego polskich aktywów.
 
Z danych GFK wynika, że obecnie istnieje około 107 tys. sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych*, z czego 96 proc. to niewielkie rodzinne biznesy, a nie nowoczesne sieci. Oznacza to, że powódź, ulewa, czy zwykła przerwa w dostawie prądu może doprowadzić do dużych strat finansowych.
 
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Concordii Ubezpieczenia tytuł Firmy Ubezpieczeniowej Roku 2017. Jest to prestiżowe godło, nadawane od 2002 roku przedsiębiorstwom, dla których wysoka jakość jest podstawowym standardem działania.
 
Roczna wartość nielegalnych transakcji jest równa od 2 do aż 5% światowego PKB, czyli nawet 2 bilionom USD.
 
Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 09.06.2017 dotyczący rynku obligacji
 
Czas pozostały do przygotowania się do zmian jest już niezwykle krótki, a jak dotąd nie widać aby banki spółdzielcze się do tego mocno przygotowywały, tym bardziej mam wątpliwości czy zostały dokonane już szacunki o ile będzie niezbędne zwiększenie kapitałów własnych, tak aby sprostać zaostrzającym się wymogom.
 
Spadająca rentowność uniemożliwia natomiast bankom pozyskiwanie kapitału. Obecnie podwyższają go wyłącznie z zatrzymywanych zysków. Ale te zyski okazują się coraz mniejsze. W związku z tym spadająca rentowność utrudnia kreację kolejnych aktywów, a więc i kredytu dla gospodarki.
 
Ściganie w sprawach karnych mających wpływ na budżet UE, w tym korupcji i nadużyć w wykorzystywaniu unijnych funduszy oraz transgranicznych oszustw związanych z VAT – to zadania dla Prokuratury Europejskiej, którą stworzy – w ramach wzmocnionej współpracy – 20 państw członkowskich UE
 
Sycylia - już przez starożytnych nazywana Wyspą Słońca, szczyci się największą w Europie liczbą godzin słonecznych w ciągu roku.
 
Polecamy książkę pt. „Sensotwórczość. 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w organizacji” w której autorzy analizują największe dylematy firm i liderów, a także przyglądają się temu jakie cechy ma nowy świat, w których dominują pracownicy wiedzy, którzy nie chcą pracować w miejscach przypominających obozy pracy.
 
Od 11 czerwca koleją pojedziemy dłużej o godzinę na trasie Poznań - Warszawa. Remont planowany jest na dwa lata.
 
UKNF zaprasza na seminarium pt. „Zmiany w ustawie o usługach płatniczych – podstawowy rachunek płatniczy, przenoszenie rachunków".
 
NIK o poszanowaniu interesów podatników i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej
 
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, miniony miesiąc przyniósł kolejny wzrost marż kredytowych. Osoby posiadające wysoki wkład własny (25%), muszą się liczyć z marżą na poziomie nawet 3%.
 
9 czerwca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się oraz uroczyste zakończenie akcji „SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” – edycja 2016/2017 oraz finał konkursu „BANK-SKARBONKA”.
 
Przed Polską egzystencjalne pytanie, czy chcemy współtworzyć UE, czy być na peryferiach .
 
Przydziały środków unijnych dla poszczególnych państw nie są zagrożone, mimo że są podejmowane próby ich zablokowania.
 
W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. najbardziej wzrosły pensje w kujawsko-pomorskim (o 7,1 proc.), lubuskim (o 6,5 proc.) i świętokrzyskim (o 6,2 proc.) - podał GUS.
 
Odnotowane w urzędach skarbowych zaległości podatkowe wymagalne wyniosły na koniec 2016 r. 68,9 mld zł
 
Wyniki wyborów do Izby Gmin brytyjskiego parlamentu, które wygrała Partia Konserwatywna, choć bez większości mandatów, to z pewnością złe wieści dla premier Theresy May.
 
Kocioł w Wielkiej Brytanii
 
W dniu 7 czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli odbył się V finał Powiatowego Konkursu "Krok w przyszłość" .
 
Usługa Android Pay to proste i bezpieczne płatności smartfonem dokonywane w taki sam sposób jak kartą zbliżeniową
 
- Zabawa w sklep – to jedna z ulubionych zabaw dzieci i jednocześnie pierwsza okazja do nauki zarządzania pieniędzmi.
 
Jak zmiany kapitałowe, które zachodzą na polskim rynku bankowym wpłyną na możliwość finansowania gospodarki?
 
Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały dziś strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju.
 
Podczas 43. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2018 roku. Przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem: Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i Ireny Sendlerowej.
 
Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.
 
Zdecydowana większość wyjeżdżających sfinansuje urlop z oszczędności lub bieżących dochodów, a prawie milion osób zaciągnie na ten cel pożyczkę.
 
Firmy, które nie korzystają z zaawansowanych zdobyczy techniki i nie zmieniają swojego modelu działania, zostaną zepchnięte na margines biznesu .
 
Polska ma szansę, by zostać globalnym liderem sektora cyberbezpieczeństwa. O naszym potencjale świadczy rosnąca wartość krajowego rynku ICT, która w 2016 r. wyniosła ponad 8,5 mld dolarów.
 
Nieoczekiwana porażka w przedterminowych wyborach Partii Konserwatywnej wstrząsnęła rynkiem walutowym. "Funt runął" - pisali tuż po ogłoszeniu wyników exit poll analitycy firmy TMS. Brytyjska waluta w ciągu chwili straciła do złotego 8 groszy - pisze portal finanse.wp.pl
 
Pielgrzymka do Rzymu jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
 
O szczegółach dyrektywy mówi Jerzy Kalinowski, partner KPMG.
 
Niemiecki rząd proponuje ograniczenia w uzyskiwaniu środków z budżetu UE dla państw członkowskich, które nie stosują się do unijnych zasad praworządności. Wprowadzenie tego typu regulacji będzie trudne, ale szanse na ich realizację są większe niż wcześniej.
 
Dyrektywa PSD2 z pewnością będzie katalizatorem do dalszego otwarcia sektora bankowego na udział fintech-ów. Większość fintech-ów opiera sukces swoich modeli biznesowych o PSD2. Następne 2 lata powinny pokazać, jak ukształtuje się ekosystem usług konsumenckich (tj. bankowych i nie tylko) i kto będzie odgrywał w nim jaką rolę.
 
Od czerwca klienci ING Banku Śląskiego mogą wpłacać pieniądze na swoje konto BLIKIEM we wpłatomatach ING. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
 
Dziś walne zgromadzenie Pekao powołało do rady nadzorczej banku osoby kojarzone z premier Beatą Szydło i wicepremierem Mateuszem Morawieckim.
 
Podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę, na mocy której uruchomiona zostanie platforma inwestycyjna.
 
Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +10,2% w maju 2017 r.

Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku

Spis treści

 • Facebook, Google zamiast banków? To możliwe
 • Rozpoczyna się gra o finanse UE po 2020 r.
 • Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku
 • Wpłaty BLIKIEM we wpłatomatach ING
 • Nowa Rada nadzorcza w banku Pekao SA
 • Prognozy walutowe na 08.06.2017
 • BGK: mamy 400 mln zł z EBI na budownictwo społeczne
 • Tyszka: będę namawiał prezydenta do dwudniowych wyborów i referendum 10 i 11 listopada
 • Polaków ogarnia gorączka zakupów
 • Firmy transportowe mają na liczniku ponad 730 mln zł zaległości
 • Istotny pogląd w sprawie Generali
 • BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w maju
 • 43. posiedzenie Sejmu - podsumowanie pierwszego dnia obrad
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 08.06.2017
 • Resort Morawieckiego stawia na średnie miasta
 • W tym roku na wakacyjny urlop planuje wyjechać o 800 tys. Polaków mniej niż przed rokiem
 • Trzeba odbudować zaufanie do banków – relacja z trzeciego dnia EKF
 • Dla dobra zwierząt
 • IV Gorzowska Nadwarciańska Dycha
 • Zysk netto sektora bankowego spadł do 3,85 mld zł w okresie styczeń-kwiecień
 • Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018
 • Teresa Czerwińska wiceministrem finansów
 • Dobre, bo Polskie - film promujący banki spółdzielcze
 • Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg dla instytucji finansowych
 • Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego
 • Branża leasingowa w Polsce rozwija się w tempie dwucyfrowym
 • Posiedzenia banków centralnych w czerwcu
 • Taniej nie będzie. Raty kredytów mogą wzrosnąć o 40%
 • Klienci banków zagrożeni wzrostem stóp procentowych
 • Jubileusz 70-lecia Banku Spółdzielczego we Wschowie
 
O szczegółach dyrektywy mówi Jerzy Kalinowski, partner KPMG.
 
Niemiecki rząd proponuje ograniczenia w uzyskiwaniu środków z budżetu UE dla państw członkowskich, które nie stosują się do unijnych zasad praworządności. Wprowadzenie tego typu regulacji będzie trudne, ale szanse na ich realizację są większe niż wcześniej.
 
Dyrektywa PSD2 z pewnością będzie katalizatorem do dalszego otwarcia sektora bankowego na udział fintech-ów. Większość fintech-ów opiera sukces swoich modeli biznesowych o PSD2. Następne 2 lata powinny pokazać, jak ukształtuje się ekosystem usług konsumenckich (tj. bankowych i nie tylko) i kto będzie odgrywał w nim jaką rolę.
 
Od czerwca klienci ING Banku Śląskiego mogą wpłacać pieniądze na swoje konto BLIKIEM we wpłatomatach ING. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
 
Dziś walne zgromadzenie Pekao powołało do rady nadzorczej banku osoby kojarzone z premier Beatą Szydło i wicepremierem Mateuszem Morawieckim.
 
Podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę, na mocy której uruchomiona zostanie platforma inwestycyjna.
 
Będę namawiał prezydenta do zorganizowania dwudniowych wyborów samorządowych i referendum konsultacyjnego ws. konstytucji 10 i 11 listopada 2018 r. - zadeklarował w czwartek w Radiowej Trójce wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka.
 
Kupujemy więcej i więcej. W ujęciu rok do roku sektor FMCG odnotował za okres styczeń-kwiecień wzrost sprzedaży na poziomie +3,5% w koszyku spożywczym .
 
Na drodze polskich ciężarówek blokada za blokadą, zaczęło się od rosyjskiego embarga na handel z Polską i ograniczeń w transporcie, z czasem problemy przed polskimi tirami zaczęły też piętrzyć kraje UE.
 
Prezes UOKiK przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali. Dotyczy on postanowienia umowy polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).
 
Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +10,2% w maju 2017 r.
 
Trwał on kilkanaście godzin - posłowie skończyli prace przed 23:00.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 08.06.2017
 
W pierwszej kolejności wsparcie dostaną 122 miasta, które borykają się z największymi problemami społecznymi i gospodarczymi.
 
W tym roku wakacyjny wyjazd planuje ponad 16,5 mln Polaków, czyli blisko 800 tys. mniej niż w 2016 roku. Zdecydowana większość z nich zamierza spędzić urlop w kraju.
 
Instytucje finansowe stanęły przed koniecznością poprawy swoich relacji z konsumentami. Zaniedbania w tym zakresie są już nawet definiowane jako osobna kategoria ryzyka.
 
Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm.
 
GBS w Gorzowie Wielkopolskim fundatorem nagród pieniężnych a IV Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dysze.
 
Jak analizuje dane opublikowane przez KNF portal biznes.onet.pl: "Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 3,85 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. i był niższy o 10,7 proc. w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)." cały artykul: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/knf-zysk-netto-...
 
Rząd przyjął 6 czerwca 2017 r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018.
 
Dr hab. Teresa Czerwińska została z dniem 7 czerwca 2017 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych. Dr hab. Teresa Czerwińska urodziła się 7...
 
Dobre, bo Polskie - film promujący banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS.
 
50 milionów na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej – Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg na pośredników finansowych
 
Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec kwietnia 2017 r. dane sektora bankowego - kwiecień 2017 r.
 
Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu: w tym roku dzięki konsumpcji prywatnej i funduszom UE, a w najbliższych latach za sprawą postępującej automatyzacji procesów gospodarczych
 
Dla internetowego portalu bankowości spółdzielczej komentarz ekonomiczny Daniela Piekarka z Banku BPS S.A.
 
Zbliża się koniec tanich kredytów mieszkaniowych. Wszystko za sprawą spodziewanych podwyżek stóp procentowych i nowej ustawy o kredycie hipotecznym, która nałoży na banki nowe wymagania.
 
Polskiemu sektorowi bankowemu grozi pauperyzacja – to dramatyczne zdanie padło podczas sesji prezesów banków, czyli organizowanej co roku podczas Europejskiego Kongresu Finansowego debaty „Mapa wyzwań przed sektorem bankowym”.
 
Bank Spółdzielczy we Wschowie w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia. 26 maja 2017 roku w Hotelu Sułkowski w Boszkowie, odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa.

Klienci banków zagrożeni wzrostem stóp procentowych

Spis treści

 • Dla dobra zwierząt
 • IV Gorzowska Nadwarciańska Dycha
 • Zysk netto sektora bankowego spadł do 3,85 mld zł w okresie styczeń-kwiecień
 • Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018
 • Teresa Czerwińska wiceministrem finansów
 • Dobre, bo Polskie - film promujący banki spółdzielcze
 • Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg dla instytucji finansowych
 • Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego
 • Branża leasingowa w Polsce rozwija się w tempie dwucyfrowym
 • Zakończenie procesu nabycia akcji Banku Pekao S.A.
 • Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie
 • Prognozy walutowe na 07.06.2017 r
 • Posiedzenia banków centralnych w czerwcu
 • 12 lat działalności Komisji Etyki KPF
 • Taniej nie będzie. Raty kredytów mogą wzrosnąć o 40%
 • Polak sam sobie adwokatem
 • Jak mieszkają Polacy? GUS o metrażu i wyposażeniu mieszkań
 • GUS podaje wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej
 • Bank Spółdzielczy w Gnieźnie świętował Dzień Dziecka
 • W wakacje może zabraknąć pracowników sezonowych
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 07.06.2017
 • Polska bankowość z najnowszymi technologiami
 • Pracownicy w działach zakupów niewystarczająco kompetentni
 • Klienci banków zagrożeni wzrostem stóp procentowych
 • Jubileusz 70-lecia Banku Spółdzielczego we Wschowie
 • Coraz więcej młodych Polaków wybiera studia za granicą
 • Pracodawcy niezadowoleni z kompetencji pracowników
 • PKO Bank Polski stawia na nowe technologie
 • Cyberprzestępcy szukają nowych dróg ataku
 • Zmiana w Zarządzie Toyota Bank Polska
 • Fintechowi innowiercy w bankowości. Jak osiągnąć sukces?
 • Trzydniowe obrady Sejmu
 • Między oddziałem bankowym a aplikacją mobilną
 • Kłopotliwa branża zmierza ku regulacji
 • TLTRO: Nie ma omletu bez rozbitych jaj
 • Polskie listy zastawne przed szansą na większy popyt
 • Polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE
 • Unikanie opodatkowania to wielki problem naszych czasów
 • Nowy Zarząd w Banku Ochrony Środowiska
 • Wysadzili bankomat.
 • W perspektywie 3-5 lat zniknie aż kilkadziesiąt procent placówek bankowych w Europie
 • Unia Europejska to projekt, który odniósł wielki sukces
 • Bank spółdzielczy w Skórczu zaprasza na bieg
 • KNF informuje
 • Marki banków mają mniejszą siłę niż telekomów czy samochodów
 • Ponad 70 proc. respondentów nie może płacić kartą w urzędzie
 
Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm.
 
GBS w Gorzowie Wielkopolskim fundatorem nagród pieniężnych a IV Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dysze.
 
Jak analizuje dane opublikowane przez KNF portal biznes.onet.pl: "Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 3,85 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. i był niższy o 10,7 proc. w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)." cały artykul: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/knf-zysk-netto-...
 
Rząd przyjął 6 czerwca 2017 r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018.
 
Dr hab. Teresa Czerwińska została z dniem 7 czerwca 2017 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych. Dr hab. Teresa Czerwińska urodziła się 7...
 
Dobre, bo Polskie - film promujący banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS.
 
50 milionów na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej – Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg na pośredników finansowych
 
Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec kwietnia 2017 r. dane sektora bankowego - kwiecień 2017 r.
 
Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu: w tym roku dzięki konsumpcji prywatnej i funduszom UE, a w najbliższych latach za sprawą postępującej automatyzacji procesów gospodarczych
 
W dniu 7 czerwca 2017 zakończył się proces nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (20%) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8%).
 
Rady Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
 
RPP kończy posiedzenie
 
Dla internetowego portalu bankowości spółdzielczej komentarz ekonomiczny Daniela Piekarka z Banku BPS S.A.
 
W zapewnieniu przestrzegania zasad etycznych przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych istotną rolę odgrywa jeden z jej statutowych organów – Komisja Etyki.
 
Zbliża się koniec tanich kredytów mieszkaniowych. Wszystko za sprawą spodziewanych podwyżek stóp procentowych i nowej ustawy o kredycie hipotecznym, która nałoży na banki nowe wymagania.
 
Jak wynika z badania , ogromna większość, bo aż 87% Polaków uważa, że przynajmniej raz w roku przydałaby się im porada prawnika.
 
Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z trzech pokoi - wynika z danych GUS.
 
Bierze on pod uwagę łączną sytuację w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i usługach.
 
Nadzwyczaj kolorowo i radośnie zrobiło się we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w dniu 1 czerwca.
 
Rozpoczynają się wakacje, a to oznacza nadejście boomu na pracę sezonową. Zwiększony o 20% popyt na pracowników jest widoczny od początku roku.
 
Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 07.06.2017
 
Rozmowy o przyszłości sektora bankowego w Polsce zdominowały drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Branża stoi przed szeregiem wyzwań, których źródłem będzie nie tylko polityka banków centralnych, ale również dynamiczny rozwój nowych technologii.
 
Aż 60 proc. dyrektorów działu zakupów uważa, że ich zespoły nie mają wystarczających zdolności oraz kompetencji, aby skutecznie realizować założoną strategię.
 
Polskiemu sektorowi bankowemu grozi pauperyzacja – to dramatyczne zdanie padło podczas sesji prezesów banków, czyli organizowanej co roku podczas Europejskiego Kongresu Finansowego debaty „Mapa wyzwań przed sektorem bankowym”.
 
Bank Spółdzielczy we Wschowie w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia. 26 maja 2017 roku w Hotelu Sułkowski w Boszkowie, odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa.
 
Rośnie liczba maturzystów, którzy decydują się na kontynuację nauki poza granicami Polski. W tym roku liczba aplikacji na zagraniczne uczelnie już wzrosła o 20 proc. – wynika ze statystyk Elab Education Laboratory.
 
Na równi ze specjalistyczną wiedzą i znajomością języków obcych pracodawcy doceniają miękkie kompetencje, takie jak komunikatywność.
 
PKO Bank Polski obok wewnętrznych działów innowacji i własnych rozwiązań, stawia na współpracę ze start-upami, które są dla nich zewnętrznym źródłem innowacji.
 
Coraz więcej państw zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że główne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wiąże się z internetem i informatyką.
 
Rada Nadzorcza Toyota Bank Polska S.A. odwołała Piotra Judę ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku.
 
Szacuje się, że wartość rynku fintech w Europie Środkowo-Wschodniej to obecnie ok. 2,2 mld EURO (wg raportu Deloitte pt. „Fintech in CEE” z grudnia 2016 r.), a wśród nich rynek polski, wart 856 mln EURO, jest największy.
 
Ustawa o opłatach abonamentowych, o komornikach sądowych, a także uchwały ws. ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej i Rokiem Praw Kobiet - to najważniejsze punkty rozpoczynającego się w środę 43. posiedzenia Sejmu.
 
W Polsce jest więcej smartfonów niż obywateli. Jednocześnie, ponad połowa Polaków korzysta z internetu, spędzając w sieci średnio 6 godzin dziennie.
 
Często pomagają, czasem szkodzą, nikt ich nie chce nadzorować - kancelarie odszkodowawcze. Ubezpieczyciele chętnie by je uregulowali. Uporządkowania działalności tych podmiotów chce też rzecznik finansowy
 
18 maja prezes EBC Mario Draghi uznał kryzys w strefie euro za zakończony. Rzeczywiście, stopa inflacji jest tam, gdzie EBC chciałby ją widzieć. Gospodarka rośnie, a akcja kredytowa nabiera rozmachu. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z polityki prowadzonej przez EBC.
 
EBA wydał decyzję, która może zwiększyć zainteresowanie zakupem polskich listów zastawnych emitowanych w euro. Jeśli będą je kupowały banki, będą mogły zastosować wobec nich – do pewnego pułapu – niższą wagę ryzyka, niż wynika to z ogólnie obowiązujących przepisów.
 
Zapoczątkowany w 2008 r. kryzys jest już za nami - co do tego zaproszeni do debaty ekonomiści nie mieli wątpliwości. Kłopotliwa jest tylko ocena kondycji gospodarczej Europy, a to utrudnia bankom centralnym prowadzenie polityki monetarnej.
 
Jak pogodzić potrzebę większej przejrzystości w świecie podatków z ochroną prywatności i danych przedsiębiorstw - między innymi o tym dyskutowali uczestnicy debaty „Solidarność podatkowa na świecie i w UE"
 
Bogusław Białowąs nowym Prezesem BOŚ.
 
Do zdarzenia doszło 06.06 w nocy w Międzyborzu. Nieznani jeszcze policji sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy pod bankomat Banku Spółdzielczego. Ukradli kasetkę z pieniędzmi.
 
Banki stopniowo likwidują stacjonarne punkty obsługi klientów i rozwijają digitalne kanały, nastawione na samoobsługę. W ten sposób, odpowiadają na obecne potrzeby konsumentów, wykreowane przez nowoczesne technologie. Optymalizują też swoje koszty. Fizyczne oddziały nadal są ważne w interakcji z zamożnymi odbiorcami.
 
Byłoby wspaniale, jeżeli moglibyśmy zbudować w każdym kraju takie warunki rozwoju, by młodzi ludzie mieli przekonanie, że przyszłość zależy od nich samych
 
BS w Skórczu zaprasza na 10 JUBILEUSZOWY KOCIEWSKI BIEG CZTERECH JEZIOR
 
We wtorek, 6 czerwca 2017 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot
 
Banki o silnych markach są w stanie bardziej zaangażować klientów, dzięki czemu mogą sprzedawać swoje produkty drożej. Jednak do tej pory koncentrowały się na komunikacji oferty sprzedażowej.
 
Prawie 70 proc. badanych nigdy nie korzystało z płatności bezgotówkowych przy załatwianiu spraw w urzędzie, a 71 proc. nie miało takiej możliwości – wynika z sondy Serwisu Samorządowego PAP.

Strony