Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Obecnie obracamy się w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, należy spodziewać się, że koszty pieniądza prędzej czy później wzrosną. Jeśli teraz, przy tak niskich stopach procentowych jest tak wiele firm – co miesiąc kilkadziesiąt, które tak kiepsko zarabiają że nie radzą sobie z obsługą swojego długu, kosztu pieniądza, to co będzie, gdy stopy procentowe wzrosną o punkt czy dwa
Według respondentów główne czynniki utrudniające dalszy rozwój firm to: wysokie koszty pracy (62,7%), niepewność związana z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi (51,1%) oraz niejasność przepisów prawnych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%).
Raport AMRON-SARFiN Q1/2017 Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2017 W I kwartale 2017 roku zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20%...
Ministerstwo Finansów przedstawiło projet ustawy tzw. split payment czyli mechanizm podzielonej płatności.
Raport NBP z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku
Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.
W I kwartale 2017 r. największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki istotnie zaostrzona.
Choć dziś nie ma już szczęk i łóżek polowych z towarem na każdym rogu, to wciąż każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych firm zajmujących się handlem straganowym.
Najnowszy raport Bankier.pl oraz PRNews.pl zawierający unikalne dane nt sektora bankowego
Najważniejszych wydarzeń na rynku mieszkaniowym w marcu było zakończenie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Strony