Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Znaczny wzrost upadłości firm w czerwcu i lipcu