Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

E-rada 3: łącz się ze swoim bankiem w bezpiecznym miejscu.

E-rada 3: łącz się ze swoim bankiem w bezpiecznym miejscu. Przy zakupach w sieci korzystaj z zaufanych sklepów internetowych
 
Kupujemy coraz więcej, płacąc od ręki. Kupujemy coraz mniej wykorzystując kredyt. Jak wynika z opublikowanej w czerwcu informacji NBP od dwóch kwartałów obserwujemy w Polsce przyspieszenie dynamiki spożycia prywatnego w sektorze gospodarstw domowych przy mniejszym wykorzystaniu kredytu do finansowania konsumpcji. 
 
Wysokiej dynamice spożycia towarzyszy historycznie wysoki poziom optymizmu konsumentów – podkreślają autorzy zamieszczonego na stronie internetowej banku centralnego opracowania „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych”. Na rekordowych poziomach są wszystkie wskaźniki koniunktury konsumenckiej (wzrost odsetka optymistów przy jednoczesnym spadku odsetka pesymistów). W tej sytuacji eksperci NBP oczekują zarówno dalszego wzrostu dynamiki spożycia, jaki sprzedaży detalicznej.
 
Pod koniec zeszłego roku obniżyła się dynamika konsumpcji dóbr trwałych, szybszy wzrost odnotowała natomiast konsumpcja dóbr nietrwałych i półtrwałych. (Sprzedaż detaliczna dóbr trwałych została zde?niowana jako kategoria obejmująca pojazdy, meble, RTV i AGD ).
 
Wzrostowi zakupów konsumpcyjnych gospodarstw domowych sprzyjają dwa główne czynniki: wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus i systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy. 
 
Zgorączkowanym zakupami rodakom, którzy coraz częściej płacą w sklepach należności, korzystając z bankowości elektronicznej, warto przypomnieć, żeby zwracali uwagę na bezpieczeństwo systemu Wi-Fi. Sieci bezprzewodowe w galeriach handlowych są wprawdzie darmowe, ale logowanie się do swojego banku za pośrednictwem takiej sieci, może być ryzykowne. Brak zabezpieczeń to łakomy kąsek dla hakerów.
 
Dodajmy, że wiele osób nie fatygując się do sklepu, kupuje i płaci kartami przez Internet nie zastanawiając się, jak zabezpieczone są ich dane. W sieci istnieją podejrzane witryny, które oferują produkty po bardzo niskich cenach. Kiedy dokonujemy tam zakupu i płatności (a nie zwracamy uwagi na bezpieczeństwo), nie tylko możemy nie otrzymać towaru, ale także pozbyć się pozostałych pieniędzy z konta, gdyż dane karty płatniczej mogą zostać przechwycone przez przestępców.
 
ZBP zwraca przy okazji uwagę, że do największych błędów użytkowników kart płatniczych należą: noszenie kart w portfelu z pieniędzmi (64 proc. mężczyzn, 67 proc, kobiet), noszenie ze sobą wszystkich kart płatniczych, bez względu na to, czy są potrzebne (56 proc. mężczyzn, 57 proc, kobiet), noszenie przy sobie zapisanego PIN do karty (12 proc. mężczyzn, 19 proc. kobiet), brak dbałości o to, by wpisywać PIN w taki sposób, by nie zobaczyły go inne osoby (po 29 proc. mężczyzn i kobiet).
 
źródło: www.kurier.pap.pl; foto: pixabay