Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Archiwum

Archiwum Aktualności zrzeszeń

VI edycja „Spółdzielni Pomysłów” za nami. Kilka dni temu poznaliśmy zwycięskie projekty.
KZBS zachęca banki spółdzielcze do udziału w promocji „Dnia Płatności Bezgotówkowych”
Ukazał sie kolejny numer Biuletynu makroekonomicznego opracowanego w Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku SA.
Spacery zaplanowane są w Konstancinie–Jeziornie (17.09.2017), na warszawskiej Woli (14.10.2017) i w Łazienkach Królewskich/Ujazdowie (11.11.2017).
BFG zaprezentował szczegóły metodyki wyznaczania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).
Rada Nadzorcza BPS TFI powołała nowy Zarząd
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjątkowy wyjazd studyjny (pielgrzymkę) do ZIEMI ŚWIĘTEJ - IZRAELA.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Zrzeszone Banki Spółdzielcze mogą oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.
SGB-Bank SA udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości 50.000.000,00 zł spółce Pozbud T&R S.A
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje, że zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).
Bank BPS SA ogłosił przetarg nieograniczony na wybór dostawcy infrastruktury technicznej dla platformy VMwareo raz jej wdrożenie.
Klienci Banku BPS mają możliwość złożenia wniosku do Programu Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e25.
Czwarta edycja Powidz Jam Festiwal przeszła już do historii. Spółdzielcza Grupa Bankowa była sponsorem generalnym tego rozwijającego się z roku na rok wydarzenia.
Banki spółdzielcze BPS i SGB umozliwiają swoim klientom przyjmowanie wniosków 500+.
Kredyt hipoteczny „Mieszkanie dla Młodych” na pierwszym miejscu w lipcowym rankingu portalu bankier.pl.
W II kwartale 2017 r. ruszył Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.
Zapraszamy do czytania wakacyjnego numeru magazynu "Bank Wspólnych Sił".
Spółdzielcza Grupa Bankowa wspiera Powidz Jam Festiwal.
Narodowy Bank Polski popiera dalszą integrację sektora banków spółdzielczych w formie IPS-ów. Wydaje się to nieodzownym warunkiem jego funkcjonowania w długiej perspektywie .
Bank BPS wraz z Codec Polska poprowadzi wdrożenie nowego systemu budżetowego bazującego na technologii firmy Infor

Strony